Περιφέρεια Αττικής – Firewall

Οι σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες απαιτούν και σύγχρονες λύσεις. Για το νέο έργο της Περιφέρειας Αττικής, επιλέξαμε τον top-of-the-line εξοπλισμό της Fortinet.
Οι πιστοποιημένοι με NSE 4 Network Security Professionals της ipexpert θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν την ασφαλή διασύνδεση περισσότερων από 10 locations.
Επιπλέον, θα εκπαιδεύσουν και τα στελέχη πληροφορικής της Περιφέρειας στις νέες τεχνολογίες, ως μέρος της ολοκληρωμένης λύσης που προκρίθηκε στον διαγωνισμό.

3382